Sabiki R155

Sabiki R155
Ref: R155

Yuki Sabiki R155

Hook Size Hooks Line Ø (mm)
16 6 0,23 - 0,16