Double adjustable arm

Double adjustable arm
Ref: PIP110

Yuki double adjustable arm for fishing seatbox

Telescopic adjustable double arm for 25 to 36mm diameter leg seatboxes.