Yuki Brasem

Brasem
Ref: ENA01

Yuki Brasem

Weight
300 gr.